Słowo "urologia" pochodzi od łacińskiego słowa urina , co znaczy mocz i od greckiego słowa logos -wiedza. Urologia jako odrębna specjalizacja medyczna wyodrębniła się z chirurgii pod koniec XIX wieku. Dzisiaj urologia to jedna z najprężniej rozwijających się dyscyplin medycyny. Zajmuje się problematyką układu moczowego obojga płci oraz schorzeniami narządów płciowych męskich. W celu spełnienia oczekiwań pacjentów zarówno w aspekcie leczenia jak i profilaktyki schorzeń układu moczowo-płciowego niezbędna jest pomoc lekarza - specjalisty urologa.


Wejście